Säkerhet

Vi använder oss av standardiserade och beprövade bedömningsverktyg som är rekommenderade av socialstyrelsen. All personal kan använda sig av bedömningsinstrument, målet är att samtlig personal ska kunna samtliga instrument. Vi erbjuder Sam, Sarah, Patriark och FREDA.

Hot- och riskbedömningar genomförs dagligen i verksamheten. En skriftlig hot- och riskbedömning genomförs efter socialtjänstens begäran.

Varje person, gammal som ung får en individuell säkerhetsplanering och kartläggning under placeringstiden samt vid avflytt.

Yttre skyddet

  • Skyddad adress
  • Post går till postbox.
  • Skyddsglas i fönstren
  • Extern kameraövervakning mot byggnad
  • Några grannar har kännedom om verksamheten och fungerar som ett extra skalskydd. De har koll på omgivningarna och vet om obehöriga rör sig i området. Givetvis har de avlagt tystnadslöfte.
  • För att få tillgång till verksamhetslokalen har alla, både personal och boende, personliga och kodade taggar.
  • Vi handleder även förskole- och skolpersonal kring skyddsfaktorer.