Rutiner

Vi har skriftliga rutiner för bl.a.

• Hur vi hanterar den enskildes information utifrån GDPR

• Individuell säkerhetsplanering både under pågående placering samt inför utflytt. Vi har även skriftliga rutiner för individuell säkerhetsplanering för barn.

• Vi har likabehandlingsplan samt krishanteringsplan.

• Hur personal och klienter bör/får använda sociala medier samt annan internetbaserad mjukvara.

• Hur dokumentation inkl. fotografering får hanteras.

Vill ni veta vilka fler rutiner som finns, skicka ett mail info@sstod.se