Definition av våld

Definition av våld

Våld som utövas av närstående person, i synnerhet en partner eller f.d. partner, har uppmärksammats som en särskild form av utsatthet. Denna utsatthet kännetecknas bland annat av att våldsutövaren är en person som förväntas eller förväntades ha en nära och förtroendefull relation till personen. Våldet är ofta, eller riskerar att bli, upprepat och systematiskt. Till utsattheten hör också olika beroendeförhållanden, t.ex. om den våldsutsatta och utövaren har barn tillsammans.

Begreppet våld kan omfatta följande:

Fysiskt våld T.ex. knuffar, hålla fast, släpa, dra i håret, beröva sömn, nypa, sparka, ta strypgrepp, hota med vapen eller tillhyggen.

Psykiskt våld T.ex. verbal kränkning, kontroll av post, telefon och mail. Förnedring, isolering utpressning, skambeläggande, nedtryckande uttalanden. Även latent våld t.ex. hot om våld eller en ständig rädsla för att våld ska uppsåt.

Sexuellt våld T.ex. tvingas att utföra sexuella handlingar han/hon inte vill ha/ta del i. Sex mot din vilja, titta på porrfilm under tvång, tjatsex.

Materiellt våld T.ex. förstöra ägodelar, slänga saker som personen tycker om eller som har en särskild betydelse för personen.

Ekonomiskt våld T.ex. stöld av pengar och ägodelar, att inte få ha egna pengar, att inte ha insyn i ekonomin, tvingas skriva undner papper/fullmakter eller uppge bankkoder, ekonomiskt utpressning.

Försummelse Gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. T.ex medvetet felaktig medicinering, lämna på toaletten under lång tid, ej byta hygienartiklar såsom blöjor m.m. vid behov. Försummelse kan även vara att inte ta med en person som är beroende av dig (barn, funktionsnedsatta eller äldre) till läkare när det behövs.  

 

Källa:

P. Isdal (1999) Gothia

Referat:

AB Strängnäs Stödboende (2012)