Bemanning

Vår personal har akademiska kunskaper och kulturell kompetens kring hedersvåld, samtal med barn, barn som bevittnat våld, trappan-samtal (krishanteringssamtal), våld i nära relation.

Vi har socionomer med erfarenhet och kunskap i myndighetsutövning gällande barn och unga både på handläggar- och chefs-nivå. Vi har personal som tidigare arbetat som familjebehandlare samt behandlingsassistenter hos oss. I styrelsen har vi en Specialistsjuksköterska med inriktning äldre våldsutsatta.

I tidigare placeringar har vi erfarenhet av lättare fysiska funktionshinder, samt psykiska funktionshinder. Vi har goda resultat i arbetet med vuxenblivandet hos unga våldsutsatta (över 18 år) med och utan barn.

Vi har låg personalomsättning hos oss, den som varit längst hos oss har varit med från start 2012. Den nyaste rekryteringen kom till oss 1 december 2017. Vi använder oss av vikarier som har varit hos oss i många år.