Om oss

AB Strängnäs Stödboende startade i Ideell regi sommaren 2012 som ett svar till dåvarande brist på skyddade boenden för våldsutsatta män och unga pojkar över 12 år.

I början av 2015 valde vi att omregistrera verksamheten till Aktiebolag, vilket är verksamhetens driftsform idag.

Vartefter verksamheten utvecklats har även verksamhetsområdet blivit definierat. Idag arbetar vi med främst barnfamiljer (både mamma och/eller pappa) som är utsatta för våld i nära relation eller på grund av hedersvåld. Vi har även visat på ett bra resultat när det kommer till unga vuxna som behöver stöd i vuxenblivandet.

Kompetens inom personalgruppen

Vår personal har akademiska kunskaper och kulturell kompetens kring hedersvåld, samtal med barn, barn som bevittnat våld, trappan-samtal (krishanteringssamtal), våld i nära relation. Vi har socionomer med erfarenhet och kunskap i myndighets-utövning gällande barn och unga både på handläggar- och chefs-nivå. Vi har tidigare familjebehandlare samt behandlingsassistenter hos oss. I styrelsen har vi en Specialistsjuksköterska med inriktning äldre våldsutsatta. I tidigare placeringar har vi erfarenhet av lättare fysiska funktions-hinder, samt psykiska funktionshinder. Vi har goda resultat i arbetet med vuxenblivandet hos unga våldsutsatta (över 18 år) med och utan barn. Personalen har stannat hos oss länge även om det skett förändring över tid, den som varit längst hos oss har varit med från start 2012. Den nyaste rekryteringen kom till oss 1 december 2017. Vid behov använder vi oss av vikarier som har varit hos oss i många år och väl känner till verksamheten, även vikarierna deltar i kompetensutvecklingen.