En väg till ett bättre liv

Hos oss får alla som är våldsutsatta skydd, oavsett ålder eller könstillhörighet. Vi arbetar för att ingen människa oavsett ålder, kön eller ursprung ska vara utsatt för våld eller kränkningar. Därav kan vi ta emot ensamstående, gifta/ogifta par, söner över 12 år med sina systrar och bröder samt mammor och pappor med barn. Även personer med funktionshinder är välkomna. Vi har också erfarenhet av att arbeta med personer med lättare begåvningshandikapp samt personer med fysiska funktionshinder.

Vi ger även stödboende för personer utan skyddsbehov, t.ex. stöd i vuxenblivandet eller stöd i vardagen, efter behandling, i väntan på en mer långsiktig lösning. De personer som inte har behov av skydd bor inte i det skyddade boendet. 

Våra boenden finns även utanför Strängnäs kommun.

Ring för mer information för hur just vi kan stötta och hjälpa er klient.

Vi tar endast emot placeringar från socialtjänst och polis.

 

 

072-5620303